ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Уважаеми родители и ученици, във връзка с усложнената геополитическа криза, свързана с Украйна, на основание писмо с изх.№ РД22-849/09.03.22г.   от  Министерството на образованието и науката, ви уведомяваме, че e осигурена безплатна психологическа подкрепа за деца, родители и служители на учебни институции. Телефонни номера за В. Търново и Пловдив:

Велико Търново: 088 2247 454

Пловдив: 0800 16 793