ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Прием

ОУО "К. Фичето"  гр. Велико Търново

Към 10.03.2022 г. има 2 свободни места за момичета.