ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Прием

Класирани  учениците в ОУО "К. Фичето"  гр. Велико Търново

Към 02.08.2021 г. с взето решение на Педагогически съвет №8/30.07.2021 г.

  

 1. Виктория Христова              VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 2. Преслава Косева                 VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 3. Петя Янчева                        VIII кл. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
 4. Симона Кирилова                VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 5. Далия Иванова                    VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 6. Дебора Вълкова                  VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 7. Даяна Николова                  VIII кл. СУ „Ем. Станчев“
 8. Ивиана Иванова                  VIII кл. ПМГ „Васил Друмев“
 9. Белла Панайотова              VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“

 

 

 1. Пресиян Василев           VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 2. Доброслав Димитров      VIII кл. ПГСАГ  „Ангел Попов“
 3. Ивайло Йорданов           VIII кл. ПМГ „Васил Друмев“
 4. Вадим Рустен Ж.М. Марийо VIII кл. ПМЕ „А.С. Попов“
 5. Явор Парашкевов          VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“
 6. Христо Ченев                VIII кл. ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“

 

 ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради промяна на решение на родител и ученик е възможно списъка да бъде актуализиран през последната седмица на м. август и към 09.09.2021 г.

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА: 14 септември от 15.30 ч. или 15 септември от 14.00 ч.

Подготвил: Юлия Христова – главен счетоводител