ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Прием

СПИСЪК на класираните ученици за настаняване в Общежитието за уч. 2022/2023 г. към 05.08.2022 г.

девойки

 1. Вяра Ивайлова Стоянова 
 2. Нина Маринова Микова 
 3. Кристияна Николаева Караиванова 
 4. Тереза Венциславова Георгиева 
 5. Михаела Росенова Георгиева 
 6. Ивона Мустафа Евджим 
 7. Радослава Радославова Митева 

 момчета

 1. Стоян Ивайлов Георгиев 
 2. Теодорос –Таксиархис Йорданов Георгиев 
 3. Кристиан Красимиров Кирилов 
 4. Виктор Стефанов Андреев 
 5. Дорислав Станимиров Станчев 

 Забележка: След свързване с родителите на всяко от всички класирани ученици, в това число и вече настанените, ще бъде обявено и второ класиране при отказали се ученици от първото или при промяна на обстоятелствата в броя на свободните  места.

Задължителни документи:

1. Заявление, което се попълва на място от родител и ученик.

2. Служебна бележка в кое училище е записан ученика, клас и паралелка.

Допълнителни докумети:

- Съдебно решение за присъждане на родителски права/друго;

- Пълномощно за права над ученика при отсъствие на родителя от страната;

- Смъртен акт на починал родител/ друго.