ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Покана за родителски срещи

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че настаняването на всички ученици ще бъде на 14.09 и 15.09.2023 г. Ако има ученик, който ще се настани по-късно от посочените дати, молим Ви да се свържете с нас, за да ни уведомите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

1. За родителите на ученици от  VIII-ми и IX-ти класове - 14.09.2023 г. от 16.30 часа;

 

2. За родителите на ученици от X-ти, XI-ти, XII-ти класове - 15.09.2023 г. от 16.00 часа