ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Учениците заплащат месечна такса от 54.60 лв. (7% от МРЗ). Таксата е променена във връзка с промяната на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. от 710 лв. на 780 лв.