ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Учениците заплащат месечна такса от 65.31 лв. (7% от МРЗ). Таксата е променена във връзка с промяната на минималната работна заплата от 01.01.2024 г. от 780 лв. на 933 лв.