ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Документи

Прикачени документи

ОУОКФBALANCЕ-06 2024-MAKET-entity.pdf
B1_2024_6_5401 (12).pdf
B1_2024_5_5401 (1).pdf
B1_2024_4_5401 (9).pdf
B3_2024_1_5401.pdf
ОУОКФBALANCЕ-2024-MAKET-entity (2).pdf
B1_2024_3_5401 (2).pdf
B1_2024_2_5401 (1).pdf
B1_2024_1_5401.pdf
ОУОКФBALANCE-12 2023-I-Mun (2).pdf
B3_2023_4_5401 (1).pdf
B1_2023_12_5401 (1).pdf
Заповед такса за общежитие от 01.01.2024 г. 65.31 лв..pdf
B1_2023_11_5401 (1).pdf
B1_2023_10_5401 (4).pdf
B3_2023_3_5401.pdf
ОУОКФBALANCE-09 2023-I-Mun (2).pdf
B1_2023_9_5401 (8).pdf
B1_2023_8_5401 (1).pdf
B1_2023_7_5401 (1).pdf
ОУОКФBALANCE-06 2023-I-Mun (2).pdf
B1_2023_6_5401 (1).pdf
Заявление за постъпване в общежитието 2023-24 г., 18.05.2023.pdf
B1_2023_5_5401 (1).pdf
B1_2023_4_5401 (4).pdf
ОУОКФBALANCE-03 2023-I-Mun (2).pdf
B1_2023_3_5401.pdf
ОУОКФ BALANCE-31122022.pdf
B1_2022_12_5401 (4).pdf
B1_2022_11_5401 (3).pdf
B1_2022_10_5401 (1).xls
ОУОКФ BALANCE-2022-MAKET-entity 30092022.pdf
OUOKFB1_2022_9_5401.pdf
ОУОКФB1_2022_8_5401.pdf
B1_2022_7_5401 (3).pdf
ОУОКФ BALANCE-2022-MAKET-entity 30062022.pdf
Заявление за напускане на ученик.pdf
B1_2022_6_5401 (2).pdf
B1_2022_5_5401 (5).pdf
B1_2022_4_5401.PDF
B1_2022_3_5401.pdf
Заповед такса 49.70 лв. от 01.04.22г..pdf
ОТЧЕТ 02.2022.pdf
ОУОКФ OB 31.12.2021.pdf
отчет 01,2022.pdf
B3_2021_4_5401.pdf
ОУО КФ B1_2021_9_5401 F.pdf
B1_2021_11_5401 (1).pdf
B1_2021_10_5401 (13).pdf
B1_2021_8_5401 (6).pdf
B1_2021_7_5401 (4).pdf
B3_2021_6_5401=.pdf
отчет 05 2021.pdf
OUOKF_OB 03.2021 (4).pdf
B1_2021_4_5401.pdf
B3 31.03.2021.pdf
утежнена COVID 19 обстановка.pdf
размер такси от 04.02.2021 г..pdf
B3_2020_4_5401.pdf
B1_2020_11_5401112020.pdf
B1_2020_10_5401 (4).pdf
ОУОКФ Д МДС ОБОР ВЕД09.2020 (3).pdf
B3_2020_3_5401.pdf
ОВ ОУО 06.2020.pdf
B3_2020_2_5401.pdf
B1_2020_7_5401 (5)2.pdf
B1_2020_5_5401 (7)1.pdf
B1_2020_4_5401 (4).pdf
B3_2020_1_5401трим.pdf
заповед извънаредно положение.pdf
В3 2019.pdf
ОТЧЕТ 2018.pdf
ОТЧЕТ 12.2017PDF.pdf
ОТЧЕТ PDF2.2016.pdf