ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Психолог-консултант

Уважаеми родители и ученици,

От м. септември 2022 г. е назначен ПСИХОЛОГ към Общежитието. В работни дни се провеждат разговори с родители, ученици - при поискана консултация от тяхна страна, както и двучасови групови разговори и тренинги на ралични интересни, развиващи теми  в "Часът на психолога".