ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Празнуваме, творим и се отдаваме на кулинарното изкуство